Inntak til 1. klasse skoleåret 2021 - 2022.

Barn som er født i 2015 skal begynne på 1. trinn skoleåret 2021/2022.

Her er en kort pressentasjon av vår unike pedagogiske tilnærming:

Gode grunner til å velge Steinerskolen


Ta kontakt med skolens kontor tlf: 90 70 60 96 for å få en uformell informasjonssamtale, eller skrive en mail til ringerike@steinerskolen.no

 

Framskutt skolestart
Barn som fyller 5 år i tidsrommet 01.01.- 31.03.2021 kan søke om fremskutt skolestart.

Utsatt skolestart
I spesielle tilfeller kan det søkes om utsatt skolestart.

Søknad om fremskutt og utsatt skolestart sendes: Ringerike Kommune, Pb. 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.

SFO ( Skolefritidsordningen )
Ringerike steinerskole har SFO tilbud til barn fra 1 - 4 klasse.
Morgen-SFO fra 7.30 - 9.00 og SFO er åpent fra 13.00 - 16.30


Skoleskyss
Elever på 1. trinn har rett til fri skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km. Alle elever med lengre skolevei enn 4 km. fra hjem til skole har rett til fri skoleskyss.

Det er buss fra Ringerike, og skolebuss fra Jevnaker.

Funksjonshemmede elever har rett til fri skoleskyss når legeerklæring tilsier dette - ingen begrensninger vedrørende veilengden.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern