Hva er en fådelt skole?

En fådelt skole er en skole med få elever som blir undervist i klasser med flere alderstrinn sammen. Hos oss er to alderstrinn sammen. Disse to alderstrinnene følger hverandre gjennom hele grunnskolen og danner en egen klasse med en egen klasselærer. For eksempel er det i skoleåret 2016/17 delt inn slik. 1. Klasse er alene og blir de eldste i neste års 1.2. klasse. 2.3. Klasse, 4.5. klasse, 6.7. klasse 8.9. klasse og 10. Klasse. Neste år vil 2.3. klasse bli 3.4. klasse osv.

Ringerike Steinerskole har vært fådelt i snart 25 år. Det ligger godt innarbeidet vår praksis og vår lokale fagplan er tuftet på sammenslåtte klasser.

Vår erfaring viser at det er en stor pedagogisk ressurs og ha aldersblandede grupper. Spesielt ser vi det i sosial utvikling og kompetanse. Klassen blir større og det er flere elever å føle tilhørighet til, leke med, lære av, bli venner med, krangle med, samarbeide med. De yngste kan lære av de som er litt eldre, mens de eldre vokser på å få lov til å lære bort.

I tillegg til å ha sammenslåtte klasser, eller fådelt skole, har vi prosjekter på tvers av de sammenslåtte klassene, ja til og med hele skolen sammen. De eldste får veiledet de mindre og de minste ser opp og strekker seg etter de som er større. De eldste gjør så godt de kan for å være gode og hjelpsomme forbilder for de små.

Har du lyst til å lese mer om fådelte skoler kan vi anbefale denne artikkelen fra utdanningsforbundet:

https://www.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Bedre%20Skole/BS_2-2013/BS-2-13_web_Kvam.pdf

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern