Vi har for tiden inntak til 1. klasse skoleåret 2021 - 2022

Barn som er født i 2015 skal begynne på 1. trinn skoleåret 2021/2022.

Her er en kort presentasjon av vårt unike tilbud til 1. klassebarn. Ta gjerne kontakt med skolens kontor tlf: 90 70 60 96  eller skrive en mail til ringerike@steinerskolen.no om du ønsker mer informasjon om skolen.

 

Søknadsfrist: 1. mars

 

Framskutt skolestart
Barn som fyller 5 år i tidsrommet 01.01.- 31.03.2021 kan søke om fremskutt skolestart.

Utsatt skolestart
I spesielle tilfeller kan det søkes om utsatt skolestart.

Søknad om fremskutt og utsatt skolestart sendes: Ringerike Kommune, Pb. 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.

SFO ( Skolefritidsordningen )
Steinerskolen på Ringerike har SFO tilbud til barn fra 1-5 klasse.
SFO er åpent fra  07.30 - 08.45 og fra 13.00 - 16.30


Skoleskyss
Elever på 1. trinn har rett til fri skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km. Alle elever med lengre skolevei enn 4 km. fra hjem til skole har rett til fri skoleskyss.

Det er buss fra Ringerike, og Skolebuss fra Jevnaker.

Funksjonshemmede elever har rett til fri skoleskyss når legeerklæring tilsier dette - ingen begrensninger vedrørende veilengden.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern