Fra høsten 2013 har Ringerike Steinerskole vært mobilfri.

Med dette ønsker vi å bidra til bedre konsentrasjon om undervisningen, bedre sosialt samvær mellom elevene i friminuttene, samt reduksjon av den totale strålebelastningen på skolen. Elevrådet, FAU og kollegiet har i fellesskap kommet frem til retningslinjer for hva det innebærer å være en mobilfri skole.

En mobil fri skole innebærer at:

- Elevenes mobiltelefoner skal være avslått og blir samlet inn av klasselærer før elevene går inn i 
   klasserommet. Mobiltelefonene oppbevares i mobilhoteller på kontoret ut dagen.

- Om en elev likevel tar frem mobilen i løpet av skoledagen, vil lærer inndra mobiltelefonen ut dagen.

- Mobiltelefonene blir utlevert ved skoledagens slutt.

- Om elever har behov for å kontakte foreldre i løpet av skoledagen, skal de benytte kontorets telefon.

- Elevene bør merke mobiltelefonene og benytte deksel/skjermbeskytter – slik at de ikke blir 
   ødelagte/ripete el.l.

- Foreldrene skal ha sine mobiltelefoner avslått når de er på skolens område. Dette gjelder også på    
   foreldermøter, mnd. fester eller andre tilstelninger på skolens område.

- Reglene for mobiltelefon gjelder også bruk av privat ipad og øvrige elektroniske duppeditter og  
   gadgets.

 

Vi oppfordrer foreldrene til å støtte vår praksis for et godt sosialt og mobilfritt læringsmiljø!

 

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern