Søknadsskjema Ringerike Steinerskole

 

 

For elev i _____________ klasse                                        Skoleåret:_______________________  

Fødselsdato:___________________________  

Barnets fulle navn:_________________________________________ Gutt ______ Jente ______  

Adresse:_______________________________________________________________________

  

Navn foresatt 1: _________________________________________________________________  

Adresse :_______________________________________________________________________  

Tlf. nr. _________________________________________________________________________  

Mailadresse:____________________________________________________________________

 

 

Navn foresatt 2: _________________________________________________________________  

Adresse:_______________________________________________________________________  

Tlf. nr. __________________________________________________________________________   

Mailadresse: _____________________________________________________________________

 

 

 

    ………………….., den…………………….                  

 

Foresattes underskrift                                                                     Foresattes underskrift 

....................................................                                                    ...................................................... 

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern