Her er en oversikt over de nærmeste steinerskolene med videregående utdanning:


Oslo by Steinerskole – www.oslo-bysteinerskole.no

Full oversikt over alle steinerskolene i Norge kan du finne her

Kunne du tenke deg å bli steinerskolelærer?
Les mer om utdannelsen på Steinerhøyskolen i Oslos sine hjemmesider - www.rshoyskolen.no

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern